fbpx

Statement media

Naar aanleiding van een bericht van mw. Beckerman op Social Media en diverse, daaropvolgende nieuwsartikelen heeft Loket Bevingsschade haar beleid intern aangepast. Wij bieden haar en anderen die een persoonlijk geadresseerde brief van ons hebben ontvangen onze welgemeende excuses aan. Wij zullen in het vervolg kritischer naar onze eigen werkwijze kijken en waar nodig in (voor)overleg treden met het Instituut Mijnbouwschade Groningen (hierna: IMG).

 

Toelichting

Om zoveel mogelijk gedupeerden te bereiken, heeft Loket Bevingsschade brieven verstuurd naar woningeigenaren waarvan bekend is dat zij (nog) geen melding van mijnbouwschade hebben gedaan. Deze informatie was tot en met 18 november 2022 voor eenieder in te zien via de website van het IMG in combinatie met de gegevens uit het Kadaster.

Wij hebben vervolgens de woningeneigenaren aangeschreven om hen hierop te attenderen, te helpen en eventueel te ondersteunen bij (niet geclaimde) mijnbouwschade. Uiteraard vragen wij hiervoor een vergoeding, dit hoort onzes inziens bij het drijven van een onderneming. Maar primair zijn wij er om de klant te ontzorgen en te helpen. 

Tot op heden hebben wij namelijk een zeer solide samenwerking opgebouwd met het IMG. Medewerkers binnen het IMG zien naar eigen zeggen ook de meerwaarde van Loket Bevingsschade in. Loket Bevingsschade adviseert, begeleidt en ondersteunt gedupeerden; iets wat het IMG niet altijd kan bewerkstelligen. Bovendien ontstaat er door onze tussenkomst minder ruis; de gedupeerden kunnen alles aan ons vragen, er worden geen schades meer over het hoofd gezien en het adviesrapport wordt vervolgens door ons vakkundig onderzocht en beoordeeld. Hierdoor kan het IMG zich focussen op wat belangrijk is; namelijk het tijdig en succesvol afhandelen van schademeldingen.

 

Werkwijze

Een woningeigenaar die zich aanmeldt bij Loket Bevingsschade krijgt eerst een aantal vragen om te bepalen of wij van waarde kunnen zijn voor de aanvrager. De aanvrager wordt op voorhand uitgelegd dat Loket Bevingsschade een intermediair is en niet het IMG zelf. Daarnaast leggen wij onze werkwijze uit, wat wij eventueel voor de aanvrager kunnen betekenen en welke kosten hiermee gemoeid zijn.

Tevens wordt gewezen op de voor- en nadelen van onze bemiddelingsdienst, namelijk: (nadeel:) de dienst brengt bepaalde kosten met zich mee en (voordeel:) Loket Bevingsschade zorgt ervoor dat er meer schades ontdekt en opgenomen worden. Schades die in veel andere gevallen waarschijnlijk onopgemerkt zouden blijven, daardoor niet worden meegenomen in het adviesrapport en hier ook geen (rechtmatige) vergoeding voor wordt uitgekeerd. Daarnaast hoeft een gedupeerde zich niet te verdiepen in een vaak ingewikkelde, stressvolle procedure en gecompliceerd (tijdrovend) dossier. Kortom, een vrije keuze die eenieder zelf kan maken. 

In diverse artikelen wordt naar onze mening ten onrechte gesuggereerd dat Loket Bevingsschade “misbruik maakt” van weerloze gedupeerden en “over hun rug om” winst probeert te maken.

De expertise en dienstverlening van Loket Bevingsschade zorgt er naar onze mening juist voor dat woningeigenaren geen schades over het hoofd zien (wat vaak het geval is) en dat het dossier vakkundig beoordeeld wordt, gebaseerd op jarenlange bouwkundige ervaring met mijnbouwschade.

Door deze dienstverlening worden de gedupeerden dus daadwerkelijk bijgestaan, niet alleen doordat ze een hogere financiële vergoeding (kunnen) ontvangen (waar ze recht op hebben), maar ook omdat ze gesteund worden en zich gesteund voelen in het schadetraject.

Wij zetten ons dagelijks in voor onze klanten en dit wordt door onze huidige klanten zeer gewaardeerd.    

 

Tot slot

De schadevergoedingen van het IMG zijn tot op heden de enige manier waarop een miniem klein percentage van de door het Rijk en de NAM verdiende 428 miljard euro door de gaswinning bij de gedupeerde Groningers terecht komt. Dat onze manier van werken door sommigen als onethisch wordt bestempeld is niet te voorkomen, maar Loket Bevingsschade maakt zich wel met succes hard voor de compensatie van de Groningers, waar de overheid keer op keer steken laat vallen. Loket Bevingsschade zal zich daarom ook vol overtuiging blijven inzetten voor de gedupeerden van de Groningse gaswinning.  

Groningen, 22 november 2022.